Ocena brak

Pojecia wzoru osobowego

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Wzór osobowy (ideał osobowy), socjol. wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości, np. Wzór osobowy rycerza.

Wzór osobowy - określa zespół cech idealnych, jakie jednostka, wykonująca daną rolę, powinna okazywać oraz zespół idealnych sposobów zachowania (scenariusz danej roli), który może być różnie określony w różnych grupach.

Pojęcie wzoru osobowego

W literaturze pedagogiczno - psychologicznej przez wzór osobowy najczęściej rozumie się zespół pojęć i wyobrażeń dotyczących cech oraz zachowań członków społeczeństwa pełniących określone role społeczne. Według W. Okonia wzór osobowy to opis lub wyobrażenia jakiejś osoby, której zachowanie uważa się za godne naśladowania. Stanowić go może konkretna postać historyczna lub współcześnie żyjący, wybitny pod jakimś względem człowiek, może nim być również bohater powieści, filmu lub widowiska telewizyjnego

Zdaniem H. Muszyńskiego "jest to dokonany za pomocą dowolnych środków wyrazu opis konkretnej jednostki ludzkiej, jej czynów i postaw"1. Wzór osobowy przemawiając do wyobraźni dostarcza konkretnego materiału do naśladowania. Warunkiem istnienia wzoru osobowego jest aprobata społeczna, która towarzyszy chęci upodobnienia się do sylwetki danego osobnika.

A. Kamiński pisze, że "wzór osobowy to taka konstrukcja teoretyczna, która ujmuje najbardziej istotne cechy rzeczywistych zachowań danej kategorii osób.

Z. Tyszka powołując się na A. Kłoskową twierdzi, iż wzór zachowania, działania jest odzwierciedleniem rzeczywistego, regularnie powtarzającego się przebiegu zjawisk życia rodzinnego. Wzór zatem jego zdaniem jest ustabilizowaną strukturą realnego zachowania i działania poszczególnych członków rodziny w określonych sytuacjach.

W gotowej niemal formie jednostka przyjmuje wzory od innych osób na drodze bezpośrednich z nimi kontaktów i obserwacji ich zachowania lub za pośrednictwem środków masowego przekazu takich jak film, książka, prasa, telewizja. Może ona także konstruować własne wzory osobowe na drodze syntezy pojedynczych cech zapożyczonych od różnych osób, które szczególnie się jej podobają. Tak więc wzór osobowy nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz swego rodzaju sumą cech przejmowanych od rodziców, sąsiadów, znajomych, bohaterów literackich lub autorytetów społecznych. Cechy owego wzoru przeważnie ucieleśnione są w konkretnych i dobrze znanych postaciach z najbliższego otoczenia. Rodzice wychowując swoje dzieci często odwołują się do wzorów jakie znajdują w swoim otoczeniu, często zdarza się, że opierają się na wzorcach wyniesionych z własnego domu rodzinnego.

Podobne prace

Do góry