Ocena brak

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

Ekonomia nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

Ekonomia zajmuje się tym w jaki sposób ludzie dobierają ograniczone zasoby aby wytwarzać z nich dobra i usługi i jak rozdzielają je pomiędzy ludźmi.

Potrzeba – stan uświadomienia sobie braku czegoś połączone z chęcią zaspokojenia go.

Ograniczalność zasobów naturalnych polega na ograniczonych możliwościach człowieka do pozyskania i przetworzenia.

Potrzeby:podstawowe (inaczej naturalne, fizjologiczne, elementarne), teraźniejsze, Jednorazowe (odnawialne i nieodnawialne), realne i nierealne, prywatne i indywidualne, społeczne, duchowe.

Inflacja - wzrost poziomu cen.

Dobra i usługi służą zaspokojeniu potrzeb człowieka.

Dobra substytucyjne – są to takie dwa dobra stosować zamiennie, oraz te które zaspokajają tą samą potrzebę

Dobra komplementarne – są to minimum 2 dobra które dopiero w zestawieniu połączeniu w komplecie zaspokajają jedną potrzebę. Dane dobro może pełnić funkcje w przedsiębiorstwie: 1) materiału do produkcji (surowce, składniki) 2) produkt - wyrób gotowy, dobro finalne.

Gospodarka narodowa ma za zadanie zaspokajać potrzeby społeczeństwa, podnoście stopień stopy standardu życia ludzi dokonywać inwestycji gromadzić majątek.

Działalność gospodarcza : a) produkcyjna b) handlowa c) usługowa

Bezrobociezjawisko gospodarcze polegające na tym że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia.

Rynek- określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż zaś część popyt. Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu – sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

Pieniądz – środek płatniczy Ekwiwalent – ( równowartość) powszechnie i trwale wyrażający wartość towarów. Powszechnie akceptowany.

Prawo własności – jest to prawo mówiące o tym że dana rzecz daje nam prawa posiadania i władania np. rzeczą.

Dobra finalne- nie mają więcej wcieleń, służą do używania w celach konsumpcyjnych.

Dobra pośrednie – służą do wyrobu innych produktów.

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Rodzaje rynku ze względu na zasięg terytorialny : - światowy – międzynarodowy - regionalny - lokalny krajowy Rodzaje rynku ze wzg.

Na wielkość obrotu : detal , hurt Ze wzg. na przedmiot obrotu : - owocowo , warzywny - artykułów spożywczych - komputerowy - AGD, RTV + usługi.

Popyt – jest to ilość dóbr jaką chcą kupić konsumenci przy danej cenie.

Podaż – ilość jaką chcą sprzedawcy zaoferować na rynku przy danej cenie.

Podziałk dochodu w gospodarce:pierwotny:dokonywany między pracowników,do budżetu,właścicieli,przedsiębiorstw,wtórny:dla policji,administracja państwowa,wojsko,emeryci,ostateczny.

Podobne prace

Do góry