Ocena brak

POGODIN ALEKSANDR LWOWICZ

Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012

POGODIN ALEKSANDR LWOWICZ, ur. 3(15) VI 1872 w Witebsku, zm. 16 V 1947 w Belgradzie, ros. slawista i historyk, polonofil. Studia slawist. ukończył na uniw. w Petersburgu (1894), uzyskał doktorat i pracował na tymże uniwersytecie. Zdymisjonowany za jawnie demonstrowaną niezależność poglądów w sprawie praw narodu pol. i jego kultury, najpierw pracował w petersburskiej Bibl. Publ. i w szkołach prywatnych, nast. 1910-19 prof. uniw. w Charkowie, gdzie wykładał historię narodów słow. oraz literaturę polską. W1919 wyjechał do Belgradu, najpierw jako lektor języka i literatury ros., a od 1939 jako prof.; w okresie okupacji niem. władze faszystowskie usunęły go z uniwersytetu (1941). W 1902 ogłosił rozprawę oA.J. Czartoryskim i nauk. środowisku wil. 1807-31, w której pisał też z sympatią o filaretach i filomatach. Gł. dziełem P. dot. literatury pol. jest monografia Adam Mickiewicz. Jego żyźń i tworczesto (t. 1-2, 1912-13), a do najważniejszych jego prac hist. należą Gławnyje tieczenija polskoj politiczeskoj myśli. 1863-1907 (1907) i Istorija polskogo naroda w XIX wiekie (1916). P. popularyzował literaturę pol. w Rosji, m. in. wydał Oczerki istorii Polszy (1909) ze wstawkami z utworów pisarzy pol. (opis bitwy pod Grunwaldem z Krzyżaków H. Sienkiewicza) a w 1913 skrypt dla studentów dot. literatury staropol. (do poł. XVI w.), z jego inicjatywy ukazał się 1909 przekł. ros. Dzieci B. Prusa. P. korespondował z Prusem w języku polskim. Nadsyłał też swoje artykuły do czasopism pol. -w, .Bibliotece Warsz.'' ogłosił m. in. szkic o sonetach miłosnych Mickiewicza (1911) i art. porównujący Pieśni sandomierzani-na z paralelnymi utworami w literaturze czes., a w „Przeglądzie Współcz." (1932) zamieścił szkic o T. Bułharynie (także o J. Sękowskim) wydobywając znaczenie ich związków z tradycją polską dla literatury rosyjskiej.

F. SIELICKI A.P., „Ruch Lit." 1978 z. 4/5.

Podobne prace

Do góry