Ocena brak

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Cel wychowania, wg. Gordona

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

Celem wychowania, wg Gordona jest powstanie jednostki:

  • autonomicznej, twórczej i niezależnej, mogącej realizować własne możliwości;

  • samodzielnej w radzeniu sobie z problemami;

  • zdolnej do zaspokajania własnych potrzeb, odpowiedzialnej za siebie, zdolnej do samokontroli i samooceny;

  • lubiącej siebie i posiadającej poczucie własnej wartości;

  • autentycznej w wyrażaniu swoich uczuć;

  • umiejącej współpracować z innymi, zdolnej do respektowania cudzych potrzeb, a przy tym nie zapominającej o własnych;

  • będącej w stanie samodzielnie ustanawiać sobie granice własnej swobody i wolności;

  • wewnętrznie zdyscyplinowanej;

  • produktywnej, w pełni realizującej swoje życiowe możliwości.

Podsumowując można powiedzieć, że naczelnym celem wychowania jest szeroko rozumiany rozwój dziecka, który powinien wynikać z jego własnego potencjału, a nie dążenia do określonych wzorców czy ideałów. Potwierdzeniem tej tezy są słowa samego Gordona, by wychowanek stał się „tym, czym stać się może, choćby to było bardzo różne od rodziców, albo od przedstawionych mu przez rodziców wzorów. To jest jego niezbywalne prawo.”

Zadaniem wychowania jest więc zmiana dotychczasowych metod oddziaływań wychowawczych. Ma to związek z nieustannym rozwojem świata, poszerzaniem wiedzy i obalaniem istniejących mitów. Mity te dotyczą zarówno dzieci jaki i wychowawców.

Podobne prace

Do góry