Ocena brak

Poglądy na elitę władzy Millsa

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Mills był twórcą torii która w bezpośrednio uderzała w swoisty mit założycielski Ameryki (,,od pucybuta do milionera”). Odkrył on że w najważniejszych sektorach życia społecznego Ameryki największy wpływ ma 400 rodzin których historia w większości sięga jeszcze ,,czasów” Mayflower.

Tak więc przedstawiciele tych rodzin zajmują kierownicze stanowiska w kluczowych gałęziach przemysłu, często nie są oni właścicielami ale głównymi menażerii (na to podobnie jak Jamesa Burnhama zwraca uwagę Mills). Pisze on o przechodzeniu władzy z rąk właścicieli którzy stają się tylko rentierami ku dobrze wykształconej klasy menażerów którzy są wstanie opanować skomplikowane procesy produkcji. Piastują oni także najwyższe stanowiska w armii jako generałowie i politycy jako senatorowie, kongresmeni i kolejni prezydenci. Mills pisząc o tym układzie (kompleksie) przemysłowo – militarno – politycznym podkreśla iż każda ze stron osiąga wynikające z niego korzyści.

Politycy w zamian za pieniądze przemysłu na kampanie wyznaczają nowe cele działań militarnych i dają zamówienia przemysłowi. Wojskowi zaś dostają sprzęt od przemysłu dzięki czemu mogą prowadzić wojny i powiększać (a przynajmniej nie obniżać) stan osobowy armii. Politycy dostają zaś od armii poparcie. Do tej pory jego teoria jest bardzo żywo dyskutowana zarówno w samej Ameryce jaki poza jej granicami. Jedną z mutacji tej teorii jest taka która mówi o kompleksie przemysłowo – polityczno – medialnym.

Podobne prace

Do góry