Ocena brak

POEZJA KOŚCIELNA - „BOGURODZICA”

Autor /polonista Dodano /05.03.2011

Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Zbiorowy podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Maryi a  pośrednio do Boga. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia.

−  rymy parzyste

−  precyzja kompozycji (regularność)

−  parabolizm składniowy (podobieństwo składniowe, występują regularnie te same elementy)

−  wiersz zdaniowy (koniec wers, koniec zdania)

−  rozkaźniki

−  apostrofy  

•  Trzy hipotezy powstania

−  schyłek X w.

−  XII/XIII w.

−  hymn dynastii Jagiellonów - XIV w.

 •  Archaizmy

−  leksykalne (wyrazy dziś nie używane)

−  fonetyczne (wyrazy o zmienionym brzmieniu)

−  składniowe (dawne zasady budowy zdania, które dzisiaj już nie funkcjonują)

−  fleksyjne (wyrazy używane ale w zmienionej formie gramatycznej)

−  semantyczne (znaczenie wyrazu zostało zmienione)

Do góry