Ocena brak

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. 1837, wyd. w Poznaniu 1839, pierwszy z jego utworów, który -mimo nie zawsze przychylnego stanowiska współcz. krytyki - przyniósł autorowi popularność (zwł. wśród młodzieży). Romantyczny motyw konfliktu poety z otaczającym go światem ujmuje pisarz w sposób odbiegający od szablonu, doszukując się korzeni zła nie tylko w „świecie", lecz także, a może przede wszystkim, w charakterze „poety". Bohater - ubogi sierota Gustaw, otrzymujący niespodzianie, po latach biedy i poniewierki, znaczny majątek - to postać pozbawiona woli, egocentryk, marzyciel i fantasta, niezdolny do zrealizowania swych planów twórczych i życiowych. Kraszewski opowiada jego historię z sympatią i współczuciem, ale w zakończeniu - ukazując Gustawa jako bankruta życiowego, topiącego w alkoholu poczucie klęski - ośmiesza uosobioną w nim formę protestu przeciw „złemu światu". Powieść, wznów. 1840 i 1841, tłum. na franc., niem., ros., czes., serb.-chorw., ang. i wł., została 1863 przerobiona na scenę przez J. Miłkowskiego.

Wyd. W. 195.1, wstęp J. Wilhelmi. I. KŁAK Kreacja twórcy w powieści J.I. Kraszewskiego ,,P. i s.", Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP Rzeszów. Filologia Pol. 10 (1976).

Podobne prace

Do góry