Ocena brak

Podział kraju na krainy geograficzne

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

W Polsce w ramach regionów wyróżnia się; krajobrazy gór, wyżyn, dolin, równin akumulacyjnych.

Podział Polski na krainy geograficzne jest następujący;

Niż Polski

 1. Nizina Szczecińska

 2. Nizina Śląska

 3. Pobrzeże Koszalińskie

 4. Nizina Mazowiecka

 5. Pobrzeże Gdańskie z Żuławami

 6. Nizina Podlaska

 7. Nizina Staropruska

 8. Polesie Lubelskie

 9. Pojezierze Mazurska z pojezierzem Suwalskim

 10. Nizina Wielkopolska

 11. Pojezierze Pomorskie

 12. Pojezierze Wielkopolskie

Wyżyny Polskie Kotliny Podkarpackie

 1. Wyżyna Śląska

 2. Kotlina Oświęcimska

 3. Wyżyna Krakowska-Częstochowska

 4. Kotlina Sandomierska

 5. Niecka Nidy

 6. Wyżyna Kielecko-Sandomierska

 7. Wyżyna Lubelska z Roztoczem

Sudety i Przedgórze Sudeckie Karpaty

 1. Sudety  

 2. Beskidy i Podgórze Karpackie

 3. Przedgórze Sudeckie

 4.  Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

 5. Tatry

Podobne prace

Do góry