Ocena brak

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Wyniki badań bezwzględnego i względnego wieku skał były podstawą podziału dziejów Ziemi na jednostki czasu geologicznego. Najdłuższymi jednostkami są ery geologiczne wydzielone na podstawie wielkich mchów skompy ziemskiej lub radykalnych zmian w świecie organicznym. Nazwy er zaczerpnięto z języka greckiego (patrz: tabela 8.). Ery podzielono na okresy (systemy), tj. jednostki czasu, w których nie wystąpiły większe zmiany świata organicznego. Nazwy okresów geologicznych pochodzą głównie od nazw miejscowości, w których po raz pierwszy opisano skały tego systemu (okresu). Okresy geologiczne dzieli się na epoki, epoki na piętra, w których wydzielono jeszcze krótsze jednostki czasu geologicznego. Podstawą po­działu er na mniejsze jednostki były głównie skamieniałości przewodnie, natomiast długość trwania poszczególnych okresów i epok ustalono w oparciu o wyniki badań radiometrycznych.

Podobne prace

Do góry