Ocena brak

Podział cukrzycy

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

W ostatnich latach zaproponowano wprowadzenie zmian w dotychczas istniejącym podziale cukrzycy, ustalonym pod patronatem WHO w 1979 roku i poprawionym w 1985 roku. W nowo opracowanym podziale zrezygnowano całkowicie z używanych dotychczas terminów cukrzyca insulinozależna i cukrzyca nieinsulinozależna. Celem tych zmian było oparcie podziału cukrzycy na kryteriach ściśle związanych z czynnikami etiopatologicznymi, co ma decydujący wpływ na decyzję o sposobie leczenia.

Nowy podział cukrzycy został tak pomyślany, aby zaliczanie chorych do określonego typu było oparte na jasnych i prostych kryteriach. Posługiwanie się wynikami badań laboratoryjnych (genetycznych i immunologicznych) stało się szeroko dostępne. Umożliwia to obecnie klasyfikowanie pacjentów we wszystkich wątpliwych przypadkach na podstawie wyników tych badań.

Zalecono również posługiwanie się cyframi arabskimi przy opisie typów cukrzycy. Ma to zapewnić unikanie błędów i wprowadzić jednolitą formę do wszystkich publikacji. Zaproponowany nowy podział jest w zasadzie uporządkowaniem starego podziału i można przypuszczać, że w przyszłości nastąpią dalsze zmiany. W miarę rozwoju diabetologii i poznawania różnych patome-chanizmów prowadzących do powstawania hiperglikemii będzie przybywać chorych zaliczanych do grupy - inne dokładnie określone typy cukrzycy. 

Cukrzyca typu ): uwarunkowana immunologicznie, idiopatyczna.

«■

•    Cukrzyca typu 2.

•    Inne dokładnie określone typy cukrzycy.

•    Cukrzyca ciężarnych.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą w przebiegu której występuje bezwzględny niedobór insuliny, spowodowany zniszczeniem komórek beta. Do zniszczenia komórek beta dochodzi w mechanizmie autoagresji narządowoswoistej, sygnalizowanej przez markery, obecność których można wykazać we krwi chorego. W przypadku stwierdzenia znacznego wybiórczego zniszczenia komórek beta bez obecności aktywnego procesu immunologicznego rozpoznajemy cukrzycę typu 1 - idiopatyczną.

Cukrzycę typu 2 rozpoznajemy, gdy stwierdzamy zaburzenia funkcji komórek beta z zachowanym wydzielaniem insuliny w stopniu wystarczającym, aby skutecznie hamować ketogenezę. Istotnym warunkiem potwierdzającym takie rozpoznanie jest brak markerów procesu immunologicznego. Praktycznie cukrzycę typu 2 rozpoznajemy wykluczając cukrzycę typu 1.

W przypadku rozpoznania cukrzycy o znanej i dokładnie określonej przyczynie (np. stan po całkowitej resekcji trzustki lub cukrzyca spowodowana uszkodzeniem genu glukokinazy) rozpoznajemy inny dokładnie określony typ cukrzycy.

Cukrzyca ciężarnych to cukrzyca występująca wyłącznie w ciąży i ustępująca samoistnie po porodzie.

 

Podobne prace

Do góry