Ocena brak

Podwójny łuk aorty

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Do bardzo rzadkich odmian należy podwójny łuk aorty. W tych przypadkach aorta wstępująca dzieli się na dwa łuki, prawy i lewy, które powyżej obu korzeni płuc obejmują tchawicę oraz przełyk i ku tyłowi od nich łączą się z sobą, wytwarzając aortę zstępującą. Odmiana ta przypomina stosunki występujące z reguły u gadów. W przypadkach tych obie czwarte tętnice łuków skrzelowych biorą udział w wytwarzaniu stosunków ostatecznych. Podwójny łuk aorty występuje w różnych postaciach pod względem przebiegu i symetrii. Czasem obustronnie z łuków odchodzą dwa pnie, t. podobojczykowa i t. szyjna wspólna, czasem trzy, t. podobojczykowa oraz t. szyjna zewnętrzna i t. szyjna wewnętrzna bez pośrednictwa t. szyjnej wspólnej.

Jak zaznaczono wyżej, z łuku aorty odchodzą zazwyczaj (w 83%) trzy pnie: licząc z prawa na lewo są to: 1) pień ramienno-głowowy, który po krótkim przebiegu dzieli się na t. podobojczykową prawą i t. szyjną wspólną prawą; 2) t. szyjna wspólna lewa (która tak samo jak prawa dzieli się następnie na t. szyjną zewnętrzną » wewnętrzną); 3) t. podobojczykowa lewa.

Podobne prace

Do góry