Ocena brak

Podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy; przeznaczony dla osób z nie­pełnosprawnymi kończynami górnymi, szczególnie z osłabioną siłą mięśnio­wą barków i ramion, lecz z zacho­waniem dobrej sprawności rąk. Pod­trzymywacz o stabilnej podstawie wy­posażonej w kółka ustawia się za krzesłem osoby niepełnosprawnej. Za­wieszki ramion, umocowane na wy­sięgnikach, umożliwiają wielokierun­kowe ruchy kończyn górnych z odcią­żeniem. Istnieje możliwość regulacji siły równoważącej obciążenie ramion.

Podobne prace

Do góry