Ocena brak

PODŚWIADOMOŚĆ

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Pojęcie wprowadzone do medycyny na szeroką skalę przez -> FREUDA dlaokreślenia stanu pośredniego pomiędzy świadomością a nieświadomością.Tkwiące w podświadomości różne przeżycia i zdarzenia, nie uświadamianeprzez człowieka, mogą być w skutek zastosowania różnych technik ->PSYCHOANALIZY przywrócone do świadomości, co wg Freuda w wielu wypadkachjest warunkiem ich usunięcia z podświadomości i tym samym wyeliminowania ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Wieletechnik współczesnej medycyny niekonwencjonalnej włącza ten punktwidzenia do stosowanych technik i metod terapeutycznych.

Podobne prace

Do góry