Ocena brak

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Refleksja mądrościowa

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Obok ksiąg historycznych i prorockich w ST znajdujemy zbiór ksiąg podejmujących problematykę wykraczającą poza poprzednie: są one wyrazem mądrości Izraela. Lud Wybrany, w swej historii, zawsze wypracowywał refleksję nad doświadczeniem historycznym wyprowadzając z niej określoną `wizję świata'. Ta refleksja ` mądrościowa' zaznaczyła się szczególnie w okresie po niewoli babilońskiej, czyli po radykalnym zakwestionowaniu tożsamości narodowej Izraela (upadek królestwa, niewola, starcie się z kulturą wielkich imperiów).

Widzieliśmy, że wiara Izraela koncentrowała się na historycznym doświadczeniu wielkich dzieł Boga w swoich dziejach: czas był istotnym miejscem objawienia się Jahwe. Natomiast w centrum kultur ościennych (od Mezopotamii do Egiptu) jest nie historyczne stawanie się, lecz odwieczne prawa rządzące światem. Izrael znajduje się wobec sprzeczności: kosmos - historia. I właśnie na tym tle umiejscawia się refleksja mądrościowa usiłująca poszerzyć własne horyzonty podejmując wszystkie problemy, którymi interesowała się mądrość ludów ościennych.

W centrum zainteresowania znajduje się refleksja nad istnieniem. Łączy ona w sobie charakter historii i niezmiennego stawania się. Istnienie, o które tu chodzi jest istnieniem pojedynczego człowieka. Mędrzec zastanawia się: Jak stać się w pełni sobą, jak zrealizować swe istnienie? W tej perspektywie zrozumiała staje się inna charakterystyka refleksji mądrościowej uniwersalizm. Nie chodzi już o Izraelitę, lecz o Adama człowieka wszystkich czasów i wszystkich ziem.

Odpowiedź Izraela na podstawowe pytanie refleksji mądrościowej: jak osiągnąć prawdziwe szczęście? streszcza się w stwierdzeniu powtarzającym się w księdze Przysłów i Kocheleta: Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na własnym rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna (Prz 3,5-6) Znaczy to konkretnie: zachowaj Słowo Boże a będziesz szczęśliwy, lękaj się Pana, a będziesz miał życie (por. Syr 1,11-20).

Aby zrealizować swą egzystencję należy więc iść za Słowem Bożym i zawierzyć jego mądrości. Taką odpowiedź daje się w Izraelu na pytanie o sztukę udanego życia. Więź zawiązana przez Boga z Jego ludem ma znaczenie dla wszystkich narodów. Doświadczenie wiary Izraela ma znaczenie powszechne, stanowi rozwiązanie wszystkich problemów, jakie niesie ze sobą istnienie. W Izraelu przebywa słowo i mądrość Boża, które stanowią sens, nadzieję i zbawienie całej historii. W tym świetle widać jak ważna jest refleksja nad takimi kategoriami jak słowo i mądrość.

Podobne prace

Do góry