Ocena brak

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Drugą kategorię stanowi kapłański pośrednik zbawienia. Błogosławieństwo Lewiego (Pwt 33,8-11) stanowi najpoważniejsze źródło informacji o kapłaństwie przed niewolą babilońską, podobnie jak Ps 110,4. Studiując teksty z okresu niewoli i po powrocie z niej, np. teologią świątyni u Ezechiela, Aggeusza i Zachariasza; figurę arcykapłana u Zachariasza, teologię kodeksu kapłańskiego, odkrywamy, że jest ona ukierunkowana na instytucję zbawczej funkcji kapłańskiej przekazywanej poprzez trzy przymierza: z Noe, z Abrahamem, i z rodziną Pinhasa, wnukiem Aarona (Lb 6,25).

Pismo św. podobnie się wyraża o aaronowym kapłańskim przymierzu jak o przymierzu dawidowym. Ta teologia rozwijała się w kręgach lewitów, oczekujących na eschatologicznego Mesjasza kapłańskiego, któremu byłby podporządkowany Mesjasz królewski. (Odkrycia z Qumran wydają się potwierdzać tę opinię.)

Podobne prace

Do góry