Ocena brak

Podstawy starotestamentalne chrystologii

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Pierwsze przepowiadanie apostołów starało się pokazać, że życie i śmierć Jezusa były wypełnieniem proroctw Starego Testamentu dotyczących Mesjasza.

Uczniowie Chrystusa nauczyli się odczytywać Stary Testament w świetle wydarzenia jakim było przyjście Jezusa Chrystusa. Powszechna jest z resztą opinia, że Stary Testament w pełni można wyjaśnić tylko w świetle Nowego, a Nowy Testament jest niezrozumiały bez Starego, tak jak drzewo nie może istnieć bez korzeni. Należy więc odnaleźć w ST kategorie biblijne przejęte przez NT do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie z Nazaretu, Synu Człowieczym, obiecanym Mesjaszu.

Z uwagi na ten istniejący obiektywny związek miedzy ST a NT koniecznym jest odczytywanie tego ostatniego w świetle pierwszego. W przeciwnym wypadku NT okazałby się niezrozumiały i pozbawiony swego historio zbawczego Sitz im Leben, które jedynie umożliwia jego właściwe zrozumienie. Z drugiej strony zwrócenie uwagi na ten związek umożliwia głębsze zrozumienie przewodnich idei objawienie ST: odniesienie do Chrystusa, który wypełnia Pisma, umożliwia uwypuklenie tych intuicji, perspektyw, które obecne w ST, dopiero w Chrystusie znajdują swą ostateczną realizację.

Nie chodzi tu o wskazywanie jakichś stwierdzeń czy proroctw i wykazywanie,że wypełniły się one w Chrystusie. NT mówi nam przede wszystkim, że w Chrystusie, a szczególnie w Jego Misterium Paschalnym, Bóg ukazał w sposób ostateczny Swoje oblicze w pełni realizując wolę przymierza z ludźmi, angażując się osobiście i nieodwołalnie w historię ludzi. Dlatego chcąc ukazać tło umożliwiające właściwe zrozumienie wydarzenia Chrystusa, należy zwrócić uwagę na podstawowe rysy charakterystyczne Bożego działania w historii ludzi, na główne wydarzenia wyznaczające istnienie Ludu Wybranego.

Podobne prace

Do góry