Ocena brak

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest, osoby nie odpowiadają własnym majątkiem za spółkę.) Przykłady : akcyjna, z ograniczona odpowiedzialnością.

Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób (min 10 lub 3 osoby prawne) które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą.

Spółdzielnie: a) wytwórców ( zatrudnia swoich członków np. mleczarstwo) b) Użytkowników np spożywcze.

Przedsiębiorstwo państwowe – (właściciel – skarb państwa ) samorządne samodzielne samofinansujące się przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną. Organy założycielskie : - ministrowie - banki narodowe (NBP)- wojewoda na szczeblu państwowym.

Przedsiębiorstwo państwowe resoruje się w krajowym rejestrze sądowym.

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych : - użyteczności państwowej – zarobkowe.

Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej :- koncesje -zezwolenia - uprawnienia zawodowe.

Koncesja przyznawana jest na (od 2 do 50 lat ) wydawana przez organy administracji państwowej na podstawie decyzji administracyjno – uznaniowej.

Zezwolenie : po spełnieniu określonych prawem warunków.

Akty prawne:aby wykonywać niektóre zawody trzeba mieć wyższe wykształcenie.

Spółkapodmiot gospodarki działający na podstawie umowy na mocy której wspólnicy zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza handlowa, budowlana usługowa, poszukiwania rozpowszechniania i eksploatacji zasobów naturalnych. Wykorzystywanych w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność gospodarcza:- konkretny sektor - wolna dla każdego i na równych prawach.Działalność wytwórcza w rolnictwie + agroturystyka nie zalicza się do działalności gospodarczej.

Sektory gospodarcze:- przedsiębiorstw i spółek- finansowo handlowy- administracji- niekomercyjny.

Kto może być przedsiębiorcą : 1.Osoba fizyczna pełnoletnia, nie karana posiadająca wszelkie prawa publiczne, może być stroną w prawnego rodzaju umowach. 2.Osoba prawna – sztuczny twór otworzony w momencie zarejestrowania w krajowym rejestrze sądowym wyposażony w (element ludzki – założycieli , majątek).3.Jednostka organizacyjna nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na :

1.własność :a) publiczna b) prywatna c) prywatno – publiczna.

2.Wielkość: a) Mikro-pracownicy – mniej niż 10-roczny obrót netto (sprzedaż usługi) nie przekracza 2 mln euro-suma aktywów pod koniec roku nie przekracza 2 mln euro.b) Małe-pracownicy – mniej niż 50-roczny obrót netto – nie przekracza 10 mln euro -suma aktywów pod koniec roku nie przekracza-10 mln euro.c) średnie-pracownicy – mniej niż 250-roczny obrót netto – nie przekracza 50 mln euro-suma aktywów pod koniec roku nie przekracza 50 mln euro.d) pozostałe.

Działalność gospodarcza-zarobkowa działalność wytwórcza,handlowa,budowlana,usługowa oraz poszukiwanie,rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych,wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły.

Decyzja o rozpoczęciu określonej działalności gospodarczej powinna być poprzedzona co najmniej: rozpoznaniem popytu i podaży w tej części rynku,która obejmuje planowaną działalność;rozpoznaniem podmiotów konkurencyjnych działających w otoczeniu planowanej firmy; oszacowaniem ryzyka związanego z ewentualnym niepowodzeniem przedsięwzięcia;sporządzeniem wstępnego biznesplanu z uwzględnieniem źródeł pozyskania kapitału; zapoznaniem się z formami opodatkowania i wyborem najkorzystniejszej z nich dla olanowej działalności; zapoznaniem się z formami organizacyjnymi przedsiębiorstw dopuszczonymi prawem i wyborem najkorzystniejszej z nich dla planowanej działalności.

Podobne prace

Do góry