Ocena brak

Podstawy nocycepcji

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Między miejscem działania czynnika uszkadzającego tkanki a percepcją bólu zachodzą złożone zjawiska neurofizjologiczne i neuro-chemiczne wpływające ostatecznie na doznania bólowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Proces ten nosi nazwę nocycepcji i obejmuje 4 procesy fizjologiczne:

1.    Proces przetwarzania (transdukcji) - w trakcie którego w pierwotnych zakończeniach nerwowych dokonuje się zmiana energii działającego bodźca mechanicznego, chemicznego lub termicznego na impuls elektryczny, przewodzony włóknami nerwowymi.

2.    Proces przewodzenia (transmisji) - przenoszenie impulsu od miejsca powstawania do miejsca postrzegania (percepcji), które odbywa się w 3 etapach: pierwszy - stanowią pierwotne neurony aferentne, których wypustki kończą się w rdzeniu kręgowym, drugi - układ neuronów obejmujących drogi od rogu tylnego rdzenia kręgowego do wzgórza i pnia mózgu, oraz trzeci etap - neurony stanowiące drogi wzgórzowo-korowe.

3.    Proces modulacji - w wyniku działania wielu czynników neurofizjologicznych impuls bólowy na drodze przewodzenia podlega „neuroplastycznym” zmianom, co wpływa ostatecznie na percepcję doznań bólowych.

4.    Proces percepcji - ostateczny proces, w którym przetwarzanie i modulacja współdziała z indywidualną konstrukcją emocjonalną, aby wywołać końcowe, subiektywne doznanie, które postrzegane jest jako ból.

Oddziaływanie na bodziec bólowy jest różne na kolejnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego. W obrębie rdzenia kręgowego ogranicza się tylko do łuku odruchowego, bez angażowania świadomości i analizowania bodźca. W pniu mózgu bodziec bólowy uruchamia już odruchy obronne ustroju i stawia w stan gotowości ośrodki wyższego rzędu. Na tym poziomie mają punkt zaczepienia i działania słabe analgetyki (nie-steroidowe środki przeciwzapalne).

W węchomózgowiu przebiegają procesy czynnego zaangażowania czuciowego w odniesieniu do bodźca bólowego. Tutaj działają głównie silne analgetyki. Ostateczna analiza bólu oraz towarzyszących mu warunków czasowych i przestrzennych, jak również kojarzę-nie go z uczuciem cierpienia, odbywa się w płacie czołowym kory mózgu.

 

Podobne prace

Do góry