Ocena brak

Podstawy mikrochirurgii w ortopedii

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Dla wykonania operacji techniką mikrochirurgiczną konieczne jest posiadanie mikroskopu operacyjnego, instrumentarium mikrochirurgicznego, zestawu nici : igłą atraumatyczną grubości w granicach 7/0-11/0, dwubiegunowej końcówki koagulacyjnej elektrycznej •raz odpowiednio przygotowanego zespołu operującego.

Mikroskop operacyjny, mający okular dwuoczny dla reraiora i asysty, daje powiększenie 4-40-krotne, przy czyto zmiana powiększenia musi odbywać się w spo-b płynny i być sterowana przez operatora. Stosowane >a również lupy operacyjne dające powiększenia od 1 do 6 razy, co w wielu przypadkach jest zupełnie wystarczające.

Zestawy narzędzi, mimo że produkowane są ze spe-, _lnych wytrzymałych stopów materiałów, ze wzglę-na mały rozmiar i ich delikatność wymagają dość .:r'iei wymiany. Dobór i stosowanie odpowiednich rurzędzi zależą od doświadczenia chirurga.

Ważne jest posiadanie aparatu do dwubiegunowej

• czulacji elektrycznej z końcówkami przystosowany-—do operacji pod mikroskopem, gdyż w tego typu -reracjach dokonuje się koagulacji bardzo drobnych -_ozyń i na bardzo małej przestrzeni.

przynajmniej chirurg, miał odpowiednie doświadczenie w stosowaniu tego typu techniki, nabyte przez operacje doświadczalne bądź szkolenie w odpowiednich ośrodkach.

Technika mikrochirurgiczną pozwala na niezwykle precyzyjną, anatomiczną ocenę uszkodzonych pęczków nerwowych oraz na bardzo dokładną ich adaptację. Nawet w zakresie szwu epineuralnego, któiy można wykonać bez trudu w sposób konwencjonalny, adaptacja powierzchni kikutów nerwów jest znacznie dokładniejsza i pozwala na uzyskanie lepszych wyników regeneracji.

W technice szwu międzypęczkowego mikrochirurgia umożliwia bezpośrednie zespolenie pęczków jednoimiennych (ruchowe z ruchowymi, czuciowe z czuciowymi) i zapobiega tworzeniu się krwiaka w miejscu szwu ze względu na dobrą adaptację pęczków. Stosujemy szwy grubości 8-10/0. Szczególnie celowe jest stosowanie techniki mikrochirurgicznej w zespalaniu nerwów wolnymi przeszczepami (ze względu na precyzyjność połączenia jednoimiennych pęczków).

Największe jednak usługi oddaje mikrochirurgia w zespalaniu drobnych naczyń krwionośnych. Nie byłoby żadnej możliwości replantacji palców bez stosowania tej techniki. Możliwość dokładnej oceny miejsca uszkodzenia naczynia, precyzja założenia szwów, atraumatyczność - wszystko to decyduje, że technika mikrochirurgiczną w zagadnieniach chirurgii naczyniowej wysuwa się na czołowe miejsce. Technikę tę można stosować w różnych innych operacjach, jak przy wyłuszczaniu drobnych nowotworów, w niektórych wadach wrodzonych, w uszkodzeniach ścięgien u dzieci itp. Największą zaletą tej techniki jest jej atraumatyczność, ogromna możliwość anatomicznego preparowania i precyzja dokonanych zespoleń, co w sposób istotny zwiększa szybkość procesów regeneracyjnych i zapobiega powikłaniom (np. zakrzepom naczyń).


 

Podobne prace

Do góry