Ocena brak

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - Układy trójfazowe

Autor /assurfago Dodano /31.08.2005

Napięcia fazowe są to napięcia panujące miedzy jednym z przewodów fazowych i przewodem neutralnym. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Suma tych napięć w dowolnej chwili czasu jest równa 0.

L1,L2,L3 – przewody fazowe N – przewód neutralny
UL1, UL2, UL3 – napięcia fazowe
UL1L2, UL2L3, UL3L1 – napięcia przewodowe
UL1L2=UL1-UL2
UL2L3=UL2-UL3
UL3L1=UL3-UL1
Napięcia przewodowe są to napięcia panujące między dwoma przewodami fazowymi. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Napięcia przewodowe są przesunięte względem odpowiednich napięć fazowych o 30 i √3 razy większe. U=√3Uf. Obciążenie obrotowe występuje gdy każda faza odbiornika ma taką sama impedancje. Przy obciążeniu symetrycznym prądy mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120 i suma tych prądów jest równa 0. – w przewodzie N nie płynie prąd.
I1=UL1/Z1 I2=UL2/Z2 I3=UL3/Z3 cosφ1=R1/Z1 cosφ2=R2/Z2 cosφ3=R3/Z3 Przy obciążeniu symetrycznym prądy fazowe mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120.
Przy obciążeniu symetrycznym prądy liniowe mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Prądy te są przesunięte względem odpowiednich prądów fazowych o 30 i√3 razy większe. I=√3 If.
I12=UL1UL2/Z12 I23=UL2L3/Z23 I31=UL3L1/Z31 cosφ12=R12/Z12 cosφ23=R23/Z23 cosφ31=R31/Z31
Moc w układach trójfazowych. Moc czynna P=P1+P2+P3 przy obciążeniu symetrycznym: P1=P2=P3=P’ P=3P’ Moc bierna Q=Q1+Q2+Q3 przy obciążeniu symetrycznym: Q1=Q2=Q3=Q’ Q=3Q’ Moc pozorna S=S1+S2+S3 przy obciążeniu symetrycznym: S1=S2=S3=S’ S=3S’

Podobne prace

Do góry