Ocena brak

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Odziedziczalność w szerokim i wąskim rozumieniu

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Odziedziczalność w szerokim rozumieniu ujmuje w sposób bardzo ogólny tylko główne składniki zmienności fenotypowej, nie uwzględniając składników genetycznych i środowiskowych.

Odziedziczalność w wąskim rozumieniu może być określona jako stosunek wariancji addytywnej do wariancji fenotypowej. Przydatne do zrozumienia sposobu określania odziedziczalności w diadzie rodzicdziecko.

Podobne prace

Do góry