Ocena brak

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Czynniki środowiskowe – wspólne i specyficzne

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Środowisko wspólne – wspólne doświadczenia osób tworzących rodzinę ( osobowość członków rodziny, ich zachowania względem siebie, interakcji rodzinnych, otoczenia fizycznego, statusu ekonomiczno – społecznego, tradycji rodzinnych itd.) – ten czynnik niewiele wyjaśnia, za to jest ważny przy IQ.

Środowisko specyficzne – odnosi się do zasobu indywidualnych doświadczeń danej jednostki, różnych dla osób o odmiennej wrażliwości na bodźce środowiskowe. Z wyjątkiem zdarzeń losowych działają w sposób systematyczny. Są to przypadkowe zdarzenia ( choroba), interakcje między rodzeństwem, struktura rodziny, sposób postępowania rodziców, czynniki pozarodzinne. Istotny wpływ na cechy osobowości. Tu zalicza się także błąd pomiaru.

Do góry