Ocena brak

Podstawowe prawa i obowiązki małżonków

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

1. wspólnego pożycia małżonków oraz wierności (art. 23): obowiązki te wyrażają intencję ustawodawcy kreowania związków małżeńskich jako instytucji trwałych, opartych na silnej więzi psychicznej i fizycznej, lojalności oraz odpowiedzialnym traktowaniu przez małżonków obowiązków względem siebie i rodziny,

2. obowiązek wzajemnej pomocy: istnieje nawet w przypadku zupełnego rozkładu pożycia małżonków (jeżeli wymagają tego zasady słuszności istnieje również w odniesieniu do małżonków pozostających w separacji),

3. obowiązek współdziałania dla potrzeb rodziny (współdecydowanie o istotnych sprawach rodziny – art. 24, wspólne zaspokajanie potrzeb rodziny – art. 27, solidarna odpowiedzialność małżonków za długi jednego z nich zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny – art. 30, współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym – art. 36 i wspólne sprawowanie władzy nad dziećmi – art. 93 kro),

4. prawo do korzystania z mieszkania oraz przedmiotów urządzenia domowego przysługujących jednemu małżonkowi przez drugiego w celu zaspokajania potrzeb rodziny – art. 28(1) kro,

5. wzajemna reprezentacja małżonków – w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy (względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny jeżeli był im wiadomy – art. 29 kro.

Podobne prace

Do góry