Ocena brak

Podstawowe pojęcia oceny chodu

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Opis cyklu chodu stanowi kliniczne przedstawienie zmienności wzajemnych pozycji g\owy, kończyn górnych, tułowia, miednicy, ud, podudzi i stóp podczas chodu. Rozpoczyna się on w momencie początkowego kontaktu stopy z podłożem (początek fazy podparcia), a kończy przy jej ponownym kontakcie z podłożem (koniec fazy przenoszenia). Na cykl chodu składają się więc dwie fazy podwójnego podporu, jedna faza jednostronnego podporu oraz faza przenoszenia, nazwana przez W. Degę drugą fazą jednostronnego podporu (ryc. 5.1). Umownie przyjęto jako początek cyklu chodu pierwszy kontakt stopy prawej kończyny dolnej z podłożem.

Pierwsza faza podwójnego podporu, zwana fazą przyjęcia ciężaru, kończy się w momencie oderwania palucha stopy przeciwnej. Zaczyna się faza jednostronnego podporu, dzielona zazwyczaj na okres wczesny, środkowy i końcowy. Wraz z kontaktem z podłożem stopy kończyny przeciwnej zaczyna się faza drugiego podwójnego podporu, zwana fazą uwalniania ciężaru.

 

Podobne prace

Do góry