Ocena brak

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Rodzina

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

-  Określana jest przez socjologów jako podstawowa komórka społeczna.

-  W przepisach alimentacyjnych określa się obowiązki rodziny, rozciągając je na wszystkich krewnych w linii prostej, niektórych spośród spowinowaconych, byłych małżonków, rodzeństwo i inne osoby.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro) w art. 27 ustanawia obowiązek obojga małżonków zaspakajania potrzeb rodziny.

Ustawa z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (ups) jako rodzinę traktuje osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe

Podobne prace

Do góry