Ocena brak

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Akcje dobroczynne

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Firma może kreować swój wizerunek w społeczeństwie wspierając finansowoi organizacyjnie różne działania społecznie użyteczne. Coraz więcej firm budujeswoją reputację poprzez tzw. marketing dobrej sprawy. Firmy albo przekazują określone sumy pieniędzy, na cele charytatywne, np. sfinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury dla miejscowego szpitala albo przejmują stałą opiekę finansowąnad jednostkami społecznymi takimi jak szkoły, domy dziecka, muzea, domy sztukiczy domy opieki społecznej.

Ważnym jest aby pamiętać, że działalność charytatywna musi być widoczna.Aby prowadzone przez firmę akcje dobroczynne wpłynęły na wizerunek przedsiębiorstwa publiczność musi zostać o nich szeroko poinformowana.

Podobne prace

Do góry