Ocena brak

Podstawowe metody służące do badania pamięci autobiograficznej

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

- Metoda swobodnych skojarzeń Galtona (1883). Podaje się słowo-hasło prosząc o swobodne skojarzenia, które następnie są wykorzystywane do wydobycia specyficznego wspomnienia autobiograficznego.

- Metoda kierowanych skojarzeń Crowitza i Shiffmana (1974). Odmiana metody Galtona, w której badany otrzymuje listę słów przygotowanych przez badacza z poleceniem wspominania zdarzeń związanych ze swoimi skojarzeniami. Badany jest informowany o tym, że bada się jego pamięć autobiograficzną.

- Metoda pamiętników (Linton, 1975; White, 1982; Wagenaar, 1986). Badany zapisuje codziennie kilka zdarzeń na karteczkach, które umieszcza się w zamkniętym pudełku, a następnie po pewnym czasie sprawdza się, co badany pamięta. Najczęściej badacz jest osobą badaną, a poza tym występuje tu silna selekcja zdarzeń do zapamiętania (badany wybiera z reguły najważniejsze zdarzenia z danego dnia jako warte zapisania na karteczkach).

- Metody badania pamięci specyficznych zdarzeń życiowych - z reguły badania takie dotyczą zdarzeń, które zostały zarejestrowane w dokumentach (np. wizyty u lekarza). Słynne badanie dotyczy Johna Deana, doradcy prezydenta Nixona, który zeznawał przed komisją Senatu USA w sprawie rozmów dotyczących afery Watergate (case sutdy opublikowane przez Neissera, 1982).

- Badanie pamięci losowej próbki zdarzeń (Brewer).

Do góry