Ocena 1.0 1 głos

Podstawowe instrumenty motywowania pracownika do pracy.

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Motywowanie (pobudzanie) do pracy polega na stwarzaniu sytuacji nęcących lub przymusowych poprzez stosowanie:

 1. określonych zachęt bądź to materialnych (płace, premie, nagrody), bądź niematerialnych (podziękowanie, prośba, pochwala, namowa),

 2. środków przymusu (nakazów, dyrektyw, gróźb, kar).

 

Środki przymusu mają z reguły mniejszą moc motywowania niż środki zachęty, dlatego zadaniem kierownika jest pobudzanie pracowników do pracy w taki sposób, aby działali oni z ochotą i z własnej woli realizowali postawione przed nimi zadania.

Motywacja ludzi do pracy wynika z różnych pobudek, a zwłaszcza z chęci zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych, zainteresowań i aspiracji, skłonności wewnętrznych oraz przekonań i posłannictwa. Chwalebniejszymi i bardziej szczytnymi motywami do pracy są podniety wyższego rzędu, a zwłaszcza ideały osobiste, wyznawane poglądy i aspiracje, względy społeczne, kulturowe, towarzyskie itp.

 

Podstawowe instrumenty motywowania pracowników do pracy:

 

I. Środki zachęty

1. Bodźce materialne:

 1. systemy plac,

 2. premie,

 3. nagrody,

 4. mieszkania,

 5. wyjazdy zagraniczne,

 6. inne.

2. Bodźce niematerialne:

 1. pochwały,

 2. różne formy wyróżnień i podziękowań,

 3. normy pracy,

 4. systemy ocen pracowniczych,

 5. formy współzawodnictwa,

 6. szkolenia, restrukturyzacja i doskonalenie zawodowe,

 7. badania okresowe i lecznictwo zawodowe,

 8. odbiory ilościowe i jakościowe pracy,

 9. wartościowanie pracy ,

 10. przeglądy stanowisk pracy,

 11. sposoby formułowania i zlecanie zadań,

 12. systemy kontroli wewnętrznej,

 13. organizacja pracy i produkcji.

 

II. Środki perswazji:

1. Środki przymusu:

 1. kary i groźby,

 2. polecenia, nakazy i dyrektywy,

 3. zarządzenia i instrukcje,

 4. systemy dyscypliny pracy.

2. Środki namowy:

 1. prośby,

 2. negocjacje i przekonywanie,

 3. porady,

 4. agitacja.

3. Informowanie pracowników:

 1. o misji i celach przedsiębiorstwa,

 2. o oczekiwaniach i nadziejach związanych z pracownikiem,

 3. o treści pracy (zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności),

 4. o wynikach pracy.

III. Partycypacja w zarządzaniu

1. Kapitałowa:

 1. akcje pracownicze,

 2. udziały w zyskach.

2. Decyzyjna:

 1. grupowe i zespołowe formy organizacji pracy,

 2. koła jakości,

 3. zebrania załogowe,

 4. systemy informacyjno-decyzyjne,

 5. badanie opinii załogi,

 6. kontrakty menedżerskie.

3. Przedstawicielska:

 1. rady nadzorcze,

 2. rady pracownicze,

 3. organy związków zawodowych.

IV. Instrumenty tkwiące w strukturze i metodach zarządzania:

 1.  
  1. Styl zarządzania,

  2. Typ struktury organizacyjnej,

  3. Centra zysków i kosztów,

  4. Techniki zarządzania,

  5. Plany oraz rozliczenie ich realizacji,

  6. System controllingu,

  7. Wymogi ISO serii 9000.

V. Instrumenty tkwiące w środowisku:

1. Niematerialnym:

 1. środowisko społeczne,

 2. stosunki międzyludzkie,

 3. kultura organizacyjna,

 4. etos pracy,

 5. subiektywne poczucie sprawiedliwości społecznej,

 6. system ekonomiczny i polityczny kraju.

 1. Materialnym:

  1.  
   1. lokalizacja przedsiębiorstwa i stanowiska pracy,

   2. wyposażenie techniczne,

 1. fizyczne warunki pracy.

 

Podobne prace

Do góry