Ocena brak

Podstawowe formy turystyki i rekreacji oraz metody i środki służące do ich realizowania

Autor /grainuini Dodano /08.12.2007

Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści. Biorąc pod uwagę tylko jej aspekty społeczne i gospodarcze, należy uznać, iż ma ogromne znaczenie jako forma odpoczynku, relaksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka. Istotną rolę pełni również w dziedzinie ekonomii. W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach i jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy miejscowości i regionów.
Fenomenem turystyki jest ogromne, nieprzebrane bogactwo różnorodności, którą udostępniają wyjazdy turystyczne. Przyciąga turystów ogromne zróżnicowanie każdego zakątka ziemi, odmienność istot żywych i świata nieożywionego.
Współczesna turystyka jest elementem życia każdego człowieka, który poprzez turystykę poznaje świat, przyrodę, ludzi i kulturę, który poprzez turystykę odpoczywa, relaksuje się i poprawia swój stan zdrowia. Aby to wszystko osiągnąć człowiek zaczyna podróżować, zwiedzać świat, pragnie odpocząć od codzienności?
Z tego względu turystyka została podzielona na różne formy i rodzaje.

Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki:
1. turystykę krajową ? podróże mieszkańców po własnym kraju
2. turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej
3. turystykę wyjazdową- wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę
A te z kolei dzielimy na:
? turystykę wewnątrzkrajową (krajowa przyjazdowa)- podróże po kraju rodzimych turystów i osób przyjezdnych z zagranicy
? turystykę narodową (krajowa wyjazdowa)- podróże za granicę i po własnym kraju mieszkańców tego kraju
? turystykę międzynarodową (przyjazdowa wyjazdowa)- podróże do kraju osób
z zagranicy i podróże za granicę mieszkańców tego kraju

Przyjmując kryterium cechy charakteru turystyki, wyróżniamy następujące formy turystyki:
1. ze względu na liczbę uczestników
? turystykę indywidualną
? turystykę zbiorową (klubową, masową, rodzinną, grupową)- przykładem może być pielgrzymka, wyjazd rodzinny na wczasy, obóz lub kolonia
2. ze względu na wiek uczestników
? turystykę młodzieżową- obozy, kolonie, zielone szkoły
? turystykę seniorów
3. ze względu na czas pobytu
? turystykę krótkopobytową (1 dzień, weekend)- delegacje
? turystykę długoterminową- wczasy?
4. ze względu na pory roku
? turystykę letnią
? turystykę zimową
? turystykę sezonową
? turystykę pozasezonową
5. ze względu na rodzaj zakwaterowania
? turystykę hotelową- zakwaterowanie w hotelu, motelu
? turystykę para hotelową- camping, drugie mieszkanie
6. ze względu na środek transportu
? turystykę autobusową
? turystykę kolejową
? turystykę lotniczą
? turystykę morską- obejmuje zarówno rejsy przybrzeżne, jak i pełnomorskie odbywane statkami, promami i jachtami.

Podobne prace

Do góry