Ocena brak

PODSTAWOWE DOBRA TURYSTYCZNE (WALORY TURYSTYCZNE)

Autor /kostek Dodano /11.04.2013

Podstawowe dobra turystyczne odgrywają szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Wiadomo z doświadczenia, że dla współczesnego człowieka dużą wartość mają nie tylko kontakty z innymi ludźmi i z kulturą, lecz także związki z przyrodą, ze światem minerałów, roślin, zwierząt oraz z urokami natury. Wśród naturalnych dóbr (walorów) turystycznych, dających turyście pełnię satysfakcji, wymienia się, z punktu widzenia ich roli, klimat, ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne. Szczegółową listę tych walorów tworzą elementy:

■    litosfery (rzeźba terenu, osobliwości geologiczne);

■    atmosfery (jakość powietrza, pokrywa śnieżna, temperatura);

■    hydrosfery (rzeki, potoki, jeziora, zbiorniki wodne, morza, źródła mineralne);

■    pokrywy glebowej (pustynie);

■    szaty roślinnej (lasy, osobliwości flory);

■    świata zwierzęcego (ryby, ptaki, chronione gatunki fauny, zwierzyna łowna);

■    krajobrazu naturalnego (konglomeraty wymienionych elementów walorów turystycznych o wysokich wartościach estetycznych).

Naturalne walory turystyczne występują praktycznie wszędzie, chociaż z różnym natężeniem. Trzeba jednocześnie zauważyć, że na skutek instrumentalnego stosunku człowieka do przyrody zasoby walorów turystycznych ulegają redukcji. Na przykład czyste powietrze i woda stają się współcześnie coraz rzadszym dobrem na rynku turystycznym, giną także różne gatunki zwierząt. Niezbędna jest zatem dobrze przemyślana i konsekwentna ochrona naturalnych walorów turystycznych.

 

Podobne prace

Do góry