Ocena brak

PODSTAWIANIE

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PODSTAWIANIE ang. substitution; fr. substitution; nm. Substitution, Einsetzung, Ersetzung

log. Umieszczenie w jakiejś -> formule (nazwowej lub zdaniowej) zamiast -> zmien­nej — wyrażenia należącego do tej samej co owa zmienna —> kategorii semantycz­nej. Reguła podstawiania {rule of substitu­tion) należy do reguł dedukcyjnych (takich jak -^ odrywanie /2/, —»zastępowanie /!/ i in.).

Podobne prace

Do góry