Ocena brak

Podstawa opodatkowania

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

ścian, z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów wind;

- dla budowli ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego;

  • gdy, obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona do obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego;

  • dla gruntów, powierzchnia tych gruntów.

Podobne prace

Do góry