Ocena brak

PODSIĄKANIE

Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013

PODSIĄKANIE — zdolność gleb do podnoszeniawody z warstw niżej leżących ku górzewbrew sile ciężkości; podsiąkanie odbywa sięprawic wyłącznie pod wpływem sił kapilarnych;dzięki podsiąkaniu rośliny w wielu wypadkachmogą być zaopatrywane w wodę z tych warstw,do których nie sięgają ich korzenie. Od pod-SiąkalflOŚci wody w glebach uzależniona je s tich zdolność wyparowywania wody; w glebachstrukturalnych podnoszenie się wody wlkapilara:h jest opóźnione; wałowanie zwiesza,a bronowanie zmniejsza podsiąkaniewody w glebach; rozpylanie glebszybkość kapilarnego wznoszenia się mody.podsiąkanie w glebach wilgotnych jest większeniż w glebach suchych.

Podobne prace

Do góry