Ocena brak

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego w 9 (pieśni II brak) pieśniach sekstyną, powst. 1836-37 na Wschodzie i (pieśń VIII-IX) 1839 w Paryżu, nast. zaniechany; —> Grób Agamemnona (pieśń VIII) ogł. z m Lilią Wenedą 1840, dwa fragm. w „Dzienniku Lit." 1851 i 1856, prwdr. całości w t. 1 Pism pośmiertnych, Lwów 1866. Ze wzorów lit. epoki wywodzi się motyw romant. podróży (Byron, A. de Lamartine, —> Sonety krymskie Mickiewicza) oraz typ poematu (Don Juan Byrona). Operowanie zasadą asocjacji i formą swobodnej rozmowy z czytelnikiem nadaje kompozycji Podróży charakter otwarty i czyni narratora gł. bohaterem. Podobny, do Byronowego Childe Harolda, jest on przede wszystkim twórcą romant.: obserwatorem-realistą, podejmującym świadomie i z ironicznym dystansem polemikę ze współczesnością, poetą o pełnej samowiedzy artyst. (autoironiczny komentarz, zamierzona swoboda kompozycyjna i tematyczna przy zastosowaniu rygorystycznej formy wersyfikacyjnej i kunsztownych rymów). Skala przedstawionych w poemacie spraw i autorskich perspektyw ich oglądu jest bardzo rozległa: opisy podróży - od głęboko refleksyjnych do humoryst., dygresje natury osobistej, ironiczne uwagi : krytyce, również ironiczna autocharakterystyka, wypowiedzi na tematy polit., krytyka emigracji i narodu, wiara w ideał rewolucji i walki o wolność. Podróż uznać więc można za wielostronne przygotowanie i zapowiedź —> Beniowskiego, w którym poeta sparafrazował niektóre jej fragmenty.

Wyd. kryt. M. Kridl w: Dzieła wszystkie, t. 9, wyd. 2 Wr. 1956.

W. MACH ,,Podróż na Wschód", „Twórczość" 1949 z. 5; O. JUREWICZ Greckie peregrynacje Juliusza Słowackiego,Meander" 1959 nr 4/5; J. REYCHMAN Podróż Słowackiego na Wschód na tle orientalizmu romantycznego, „Przegl. Hum." 1960 nr 3.

Podobne prace

Do góry