Ocena brak

PODPRZECIWIEŃSTWO

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PODPRZECIWIEŃSTWO gr. hypenantion (Aleksander z Afrodyzji); nłc. subcontrarietas; ang. subcontrary; fr. subcontmriete; nm. subcontrare Gegensatz

W logice tradycyjnej: jeden ze stosun­ków między zdaniami kategorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, określanych przez tzw. prawa —> opozy­cji (2) (—> kwadrat logiczny). Stosunek podporządkowania zachodzi między zda­niem szczegółowotwierdzącym (SiP — czyt. niektóre S są P) a zdaniem szczegółowo przeczącym (SoP — czyt. niektóre S nie są P); oba te zdania mogą być na raz prawdziwe, lecz nie mogą być jednocześ­nie fałszywe.

Podobne prace

Do góry