Ocena brak

PODOBIEŃSTWO

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PODOBIEŃSTWO gr. homoiosis, homónoia (Arystoteles), analogia; łc. similitudo; ang. similarity, resemblance, likeness; fr. similitude, ressemblance; nm. Ahnlichkeit

  1. —> Relacja (2) (zwrotna i symetrycz­na) między przedmiotami, które pod pew­nym względem są takie same. Bliskoznaczniki: —> izomorfizm (2), homomorfizm, -^ analogia (I).

  2. metaf. Wśród bytów — zbieżność tych ich własności, które doskonalą je pod wzglę­dem -> formy (lA). Zbieżność ta zalicza się do relacji —> jakości (1).

Podobne prace

Do góry