Ocena brak

Podniebienie miękkie

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Podniebienie miękkie (palatum molle s. velum palatinum; velum = żagiel) tworzy przedłużenie podniebienia twardego i z jego tylnego brzegu zwisa żaglowato ku dołowi. Ma ono kształt nieregularnego czworoboku, którego powierzchnia tylna (nosowa lub gardłowa) skierowana jest do górnej, nosowej części gardła, powierzchnia przednia (ustna) — do jamy ustnej. Brzeg przedni łączy się. ściśle z tylnym brzegiem podniebienia twardego. Brzegi boczne bez wyraźnej granicy przechodzą w części sąsiednie: w odcinku przednim łączą się one z dziąsłami zębów górnych, w odcinku tylnym ze ścianą boczną gardła. Brzeg dolny, wolny, wklęsły ma w płaszczyźnie pośrodkowej małe, stożkowate przedłużenie, tzw. języczek (uuula) o średniej długości około 10—15 mm; bocznie zaś po obu stronach języczka znajdują się po dwa rozbieżnie biegnące łukowate fałdy, z których przedni dochodzi do języka (arcus glossopalatinus), tylny do gardła (arcus pharyngopalatinus).

Ustawienie podniebienia miękkiego jest zmienne. Podczas spokojnego oddychania zwisa ono prawie pionowo ku dołowi i wtedy oddziela jamę ustną od gardła. Podczas łykania podniebienie miękkie unosi się, ustawia poziomo stykając się z tylną ścianą gardła; oddziela ono wtedy część górną (nosową) gardła od części środkowej (ustnej) niżej położonej i jama ustna szerzej łączy się z gardłem.

Podobne prace

Do góry