Ocena brak

Podmiotowość prawno – międzynarodowa stosunków m.

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Oznacza iż każdy podmiot prawa md. jest uczestnikiem stosunków międzynarodowych i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie chcą i nie muszą być podmiotem tego prawa. Ta podmiotowość odnosi się zazwyczaj do państw i składa się ze zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Zdolność prawna polega na możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków międzynarodowych.

Zdolność do działania to zdolność do wywoływania skutków prawnych przez własne działanie, a więc zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania obowiązków. Pojęcie to obejmuje możliwość podejmowania wszystkich czynności prawnych, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych, zawieranie umów, bycia stroną w postępowaniach oraz ponoszenia odpowiedzialności.

Do góry