Ocena brak

Podmiotowość i tożsamość społeczna

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna – spółdzielnia, stowarzyszenie spełniające określone warunki, powstają spory czy pod. społ. jest dziecko poczęte, czy człowiek, którego życie podtrzymywane jest sztucznie, chociaż ustały czynności jego kory mózgowej). 

Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osadzana w tej rzeczywistości przez zewn. obserwatora (inną jednostkę, grupę zbiorowość).

Ogólnie mówiąc tożsamość jest to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społ.

Podobne prace

Do góry