Ocena brak

Podkładka

Autor /aureLL Dodano /26.03.2013

Młode drzewko owocowe lub ozdobne, na którym szczepi się pęd (zraz), lubpąk liściowy (oczko) odmiany szlachetnej. P. dostarcza odmianie szlachetnej dolny odcinek pnia i system korzeniowy. Wpływ p. na odmianęszlachetną przejawia się w:

1) silewzrostu drzewa;

2) plonowania i jakości plonu;

3) wczesności wchodzenia w okres plonowania;

4) regularności plonowania;

5) długowieczności drzew.

P. dzieli się na:

1) generatywne,które otrzymuje się z wysiewu nasionw tzw. szkółce siewek;

2) wegetatywne, którenaj częściej otrzymuje się przez odkłady pionowew matecznikach p. wegetatywnych;

podwzględem siły wzrostu p.w. dzieli się na:

1) karłowe, powodujące słaby wzrost (małe rozmiary)drzewa na niej uszlachetnionego;

2) półkarłowe, powodujące średni wzrost (średnierozmiary) drzewa na niej uszlachetnionego;

3) silnie rosnące, powodujące silny wzrost (duże rozmiary) drzewa na niej uszlachetnionego.

Nowocz. sadownictwo jest zainteresowanegł. p. słabo rosnącymi. P. o słabymwzroście osłabiają wzrost zaszczepionych nanich odmian. Dzięki temu całe drzewo jestmniejsze. Słabszemu wzrostowi drzewa towarzyszyzwykle wcześniejsze wchodzenie wowocowanie i większa plenność w stosunku dopow. zajmowanej przez drzewo. Mniejszedrzewa można sadzić gęściej i osiągać szybciej wysokie plony.

Podobne prace

Do góry