Ocena brak

Podatki według A. Smitha

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Smith podkreślał, że dochody, które musząpokrywać wydatki państwa mogą pochodzić albo z jakiegoś funduszu niezależnego od dochodów ludności, który stanowi własność panującego lub państwa, albo z dochodów ludności. Był przeciwnikiem opodatkowania podstawowych artykułów konsumpcyjnych oraz płać, gdyż zwiększa to koszt siły roboczej A. Smith stworzył kilka zasad podatkowych:

1. ZASAD A DOGODNOŚCI PODATKÓW

To podatki proste, zrozumiałe dla każdego, niskie, nie ograniczające podatników. Powinny być one pobierane w takim czasie i w taki sposób, aby podatnikowi było jak najdogodniej je zapłacić.

2. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Twierdził on, ze poddani każdego państwa powinni przyczyniać się do utrzymywania rządu w jak najściślejszym stosunku do ich możliwości, czyli proporcjonalnie do dochodu, jaki każdy z nich pod opieką państwa uzyskuje.

Podatki nie powinny zmieniać struktury dochodowej podatników, powinny być neutralne, to tzw, podatek jednolity procentowo

3. ZASADA TANIOŚCI PODATKÓW

Podatki powinny być ściągane jak najmniejszym kosztem, aby ich efekt skarbowy był jak największy. Oznacza, ze powinny być one tak skonstruowane, aby nie potrzeba było zbyt dużej ilości urzędników do kontroli, nie powinny wpływać one hamująco na ludność.

4. ZASADA DOTYCZĄCA PRYMATU PODATKÓW POŚREDNICH NAD BEZPOŚREDNIMI

Smith był przeciwnikiem podatków bezpośrednich a więc także podatków dochodowych, gdyż podatki takie wiążą się z uciążliwą kontrola podatników, co z jednej strony zagraża ich wolności indywidualnej, a z drugiej krępuje aktywność gospodarczą, a to hamuje rozwój ekonomiczny całego społeczeństwa. Podatki pośrednie- zakłócają neutralność, dotykają te jednostki, które w 100% konsumują. W polityce budżetowej należy dbać, aby były zrównoważone wszelkie deficyty. Są one niekorzystne tworzą dług publiczny, co z kolei ogranicza rozwój i jest niemoralne.

Podobne prace

Do góry