Ocena brak

Podatek od posiadania psów

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podatek od posiadania psów należy do grupy podatków bezpośrednich, rzeczowych i konsumpcyjnych.

Podmiotem podatku są wyłącznie osoby fizyczne.

Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa.

Podstawa opodatkowania jest wyrażona ilościowo i jest nią ilość posiadanych psów.

Stawki podatku od posiadania psów są stawkami kwotowymi, ustalanymi przez rady gmin. Stawki te nie mogą jednak przekroczyć poziomu określonego pierwotnie w ustawie lub rozporządzeniu Ministra Finansów. W chwili obecnej maksymalne stawki podatku od jednego psa nie mogą przekroczyć 31,74 zł. rocznie. Termin poboru podatku jest ustalany przez rady gmin.

Zwolnienia podmiotowe przyznane zostały:

  • pracownikom personelu dyplomatycznego i konsularnego,

  • osobom kalekim,

  • osobom w wieku powyżej 70 lat - od jednego psa,

  • osobom utrzymującym psa w celu pilnowania gospodarstw rolnych (do dwóch psów).

  • Dodatkowo rada gminy może ustalić inne zwolnienia (np. dla osób które wzięły psa ze schroniska)

W Polsce jest około 5 mln psów, których właściciele powinni płacić roczną opłatę sanitarną zwaną podatkiem od posiadania psów. Szacowane wpływy od wszystkich posiadaczy psów mogłyby zasilić budżet gmin łącznie kwotą 100 mln zł. W praktyce jednak wpływy te stanowią mniej niż pół procentu ogólnych dochodów własnych danej jednostki samorządowej co częściowo wynika z dużej liczby psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych, a częściowo z braku jakiejkolwiek ewidencji płatników tego podatku.

Podobne prace

Do góry