Ocena brak

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy.

Autor /FroreteeveKex Dodano /11.05.2006

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie uzyskanego dochodu oraz przyjętej skali podatkowej.
Podatek ryczałtowy (tzw. ryczałt) płacimy od wielkości uzyskanego przychodu.

Skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku podatek wynosi
Do 37024 19% podstawy ? 518,16
Ponad 37024 do 74048 6516,34 30% nadwyżki
Ponad 74048 17623,60 40% nadwyżki

Nowak i Kowalski prowadzą działalność gospodarczą w firmie spółki osobowej. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług. W okresie 1 m-ca, ,możliwe jest wykonywanie 60 usług.
Cena jednej usługi wynosi 800zł. Planowane koszty utrzymania spółki w ciągu roku wynoszą:
100000zł. ? wydatki związane z zakupem usług obcych
80000zł ? wydatki związane z ubezpieczeniami obowiązkowymi
30000zł ? koszty obsługi kredytu inwestycyjnego.
Polecenie:
1.dokonaj wyboru formy opodatkowania między ryczałtem a zasadami ogólnymi (dstawka ryczałtu wynosi 9%)
2.Oblicz wynik z dzaił. Gosp. Za okres roku dla korzystnego wariantu podatkowego.

Ad 1 a)
przychód z 60 usług x 800zł x 12 m-cy = 576000zł
podatek ryczałtowy = 576000 x 9% = 51840zł
b)podatek dochodowy
P-K= 576000 ? (100 000 80000 30000)
576000 ? 210000 = 366000
17623,60 40% nadwyżki
17623,60 40% (360000 ? 74048)
17623,60 40% x 291950
17623,60 116780 ? 134403,60
Korzystniejszą formą opodatkowania jest podatek ryczałtowy.

Ad 2
Wynik = P ? K
Wynik = 576000 ? 210000 = 366000
Zysk netto 366000 ? 51840 = 314160

Podobne prace

Do góry