Ocena brak

Podaj terminy zwrotu nadpłat

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

 • 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:

  • ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  • określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  • o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,

  • o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy,

 • 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę;

 • 30 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu orzeczenia sadu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, uchylającego decyzje organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność

 • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji,(zeznania rocznego, deklaracji podatku akcyzowego, deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy)

 • 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)

Podobne prace

Do góry