Ocena brak

Podaj definicję socjologii jako nauki

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

Socjologia – pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego słowa logosnauka, co oznacza iż socjologia jest nauką o społeczeństwie. Bada ona struktury współżycia zbiorowego bądź to z perspektywy działającego osobnika, jego motywacji, pozycji i pełnionych ról, bądź też z perspektywy struktur, instytucji i mechanizmów ogólnospołecznych.

Odpowiednio do tego podziału rozróżnia się mikro – i makrosocjologię. Ideałem analizy socjologicznej jest połączenie w badaniach obydwu tych podejść, gdyż w ten sposób można zarówno dostrzec społeczne uwarunkowania działań indywidualnych, jak i wyjaśnić jaki wpływ na przebieg rozległych procesów społecznych wywierają określone formy zachowań poszczególnych ludzi.

Podobne prace

Do góry