Ocena brak

Podaj definicję ekologii człowieka i podstawowe warunki zdrowego środowiska

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Ekologia człowieka jest międzydyscyplinarną dziedziną wiedzy o wzajemnych związkach między człowiekiem (jako jednostką i jako populacją oraz społecznością) i jego środowiskiem (naturalnym i sztucznym).

Celem ekologii człowieka jest zrozumienie, jak środowisko naturalne oraz przekształcane przez człowieka w sposób bezpośredni i pośredni oraz jako skutek uboczny – zmienia człowieka zarówno jako jednostkę, jak i grupę biologiczną i społeczną. Treścią badań ekologii człowieka jest poznanie czynników i mechanizmów tych zmian.

Środowisko jest zdrowe, gdy:

a) stwarza możliwości zaspokojenia potrzeb indywidualnych, grupowych i kulturowych,

b) środowisko jest poznawalne, jednostki w systemach można od siebie odróżnić, ogarnąć poznawczo i ocenić,

c) dynamika zmian w środowisku jest dostosowana do możliwości adaptacyjnych człowieka w różnych okresach jego życia,

d) jednostki środowiska są wystarczająco plastyczne i zmienne na tyle, na ile jest to konieczne.

Podobne prace

Do góry