Ocena brak

POCZYTALNOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POCZYTALNOŚĆ ang. accountableness; fr. discernement; nm. Zurechnungsfdhigkeit

et., psych. Właściwość podmiotu działa­nia polegająca na tym, że dany akt moral­ny można do niego odnieść jako do świa­domego sprawcy, na tej podstawie, iż jest on zdolny zdawać sobie sprawę ze znacze­nia swego czynu i pokierować swoim po­stępowaniem. Poczytalność, jak i -^ odpo­wiedzialność, zakłada poczucie tożsamo­ści własnego -^ ja (9).

Podobne prace

Do góry