Ocena brak

Poczet cesarzy rzymskich - Aleksander Sewer (Marcus Gessus Bassianus Alexianus)

Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011

ur. 1 grudnia 208 r.

zm. 21 marca 235 r.

- od 10 lipca 222 r. Marcus Aurelius Alexander Caesar

- panował od 11 marca 222 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus

Był synem Julii Mamei, po śmierci Heliogabala został jedynym władcą Imperium. Jednak prawdziwą władzę w państwie sprawowała jego matka i Julia Meza. Cesarz głównie uczył się i pełnił funkcje reprezentacyjną, natomiast do rzeczywistego sprawowania władzy w państwie powołano stały doradczy zespół 16 doświadczonych senatorów. Już na początku panowania Aleksandra w 223 r. doszło w stolicy do rozruchów, w których pretorianie walczyli z ludnością cywilną, żołnierze zabili nawet Ulpiana - doradcę i prefekta w stolicy. Akt mordu dokonał się na oczach Aleksandra i jego matki. Julia Mamea pamiętając o zepsuciu poprzedniego władcy odcięła pałac cesarski od reszty miasta.

Mogły do niego wchodzić tylko osoby o nieskalanej opinii. Cezar podczas swojego panowania nie skazał nigdy żadnego człowieka na śmierć, za to jego matka robiła to często, można mu zarzucić tylko uległość do niej. Był władcą wykształconym, czytał greckich filozofów i poezję rzymskich pisarzy. Imperium groziło jednak nowe niebezpieczeństwo, któremu Aleksander musiał zażegnać. W 224 r. Persja podbiła kraj Partów i rościła sobie pretensje do Rzymskich terenów, konkretnie Syrii i Azji Mniejszej. Aleksander próbował zapobiec wojnie kilkakrotnie wysyłając posłów, jednak Ardaszir, król perski nie przyjął ich propozycji, wybuchła wojna, w 232 r. na czele swoich wojsk Aleksander wkroczył na tereny Persji.

Wojna nie pozostała nierozstrzygnięta, wojska rzymskie wycofały się co prawda z Persji, ale obydwie strony poniosły ogromne straty i nie były w stanie kontynuować dalszych działań wojennych. W 233 r. Aleksander powrócił do Rzymu. Jednak już w 234 r. musiał wyruszyć nad Dunaj, aby walczyć z germańskimi plemionami. Działania wojenne nie szły dobrze. W 235 r. w wojsku wybuchł bunt. 21 marca 235 r. został zabity wraz ze swoją matką w swoim namiocie wojskowym. Zginął ostatni przedstawiciel tzw. Dynastii syryjskiej, ostatniej epoki pryncypatu.

Podobne prace

Do góry