Ocena brak

Początki Węgier (do klęski na Lechowym Polu)

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

Madziarowie, lud pochodzenia ugrofińskiego, pochodzący z zachodniej Syberii, kontakty z tureckim ludem Onogurów (słownictwo)

-  koczownicy, pasterze

-  zajęcie terenów między Morzem Kaspijskim a Donem, uzależnieni od Chazarów, wyparci przez Pieczyngów

-  IX w. – między Bohem a Prutem – związek 7 plemion na czele z Arpadem, szczycili się pochodzeniem od Atylli

-  kontakty z Bizancjum przeciw Bułgarii 

-  892 r. – pierwszy najazd na Morawy w układzie z królem wschodniofrankijskiem Arnulfem

-  niszczycielskie wyprawy na zachód – Niemcy, Włochy, Francja, udział Słowian

-  900 r. – zdobycie Panonii, 906 r. – zniszczenie Wielkich Moraw

-  wkład słowiański do języka wegierskiego

-  przechodzenie do życia osiadłego i rolnictwa

-  dążenia Arpadów do eliminacji władców plemiennych

-  955 r. – klęska na Lechowym Polu 

triumf cesarstwa Ottonów

*  ograniczenie terytorium, część ziem zajęli Przemyślidzi

Podobne prace

Do góry