Ocena brak

POCIEJ Aleksander

Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012

Hrabia, oboźny litewski, walczył w 1794 w obronie Pragi; po wojnie wrócił na Litwę, wspierał rodaków uchodzących za granicę i łożył znaczne sumy na Legiony polskie.

Koniem i odwagą, i sztuką krzyżową, pociejowską plagą dawne przysł. lit.; atakować dzielnie robiąc szablą na krzyż, metodą pociejowską. Niech Pociej Macieja, a nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja przysł.; zob. Pan Tadeusz, 6, 521-39, Mickiewicza.

Pociejów pałac należący w 1760-88 do Pociejów, otoczony kramami (targowisko to otrzymało również nazwę Pociejowa), przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Rozebrany wraz z kramami w 1817. Na jego miejscu Piotr Aigner postawił budynek, który potem włączony został przez Corazziego do Teatru Wielkiego jako jego wschodnie skrzydło.

Targowisko Pociejów zajmowało w 1809-64 posesję między Marszałkowską a pl. Dąbrowskiego, na której w 1898 zbudowano dom mód Hersego, zburzony w 1939. Ostatnia siedziba Pociejowa mieściła się w długim jednopiętrowym budynku z dziedzińcami, przy ul. Bagno, który rozebrano ok. 1964.

Elegant z Pociejowa ubrany w lichy garnitur kupiony na tandecie.
Gwardia pociejowską dawn. tchórzliwi żołnierze-samochwały; dawn.
Żydzi mieszkający w okolicach Pociejowa i Marywilu. Pociejowską robota; pociejowski porządek dawn. tandeta; nieład, nieporządek.

Podobne prace

Do góry